Mae Celfyddydau Gwirfoddol wedi sefydlu rhwydwaith ar-lein newydd, i gysylltu unrhyw un sy'n gweithio yn, neu sydd â diddordeb mewn, datblygu celfyddydau lleol yng Nghymru.

[English]

Nodau'r rhwydwaith yw:

 • cynnig cyfleoedd i rannu a dathlu'r gwaith sy'n digwydd ledled Cymru;
 • i gysylltu datblygiad celfyddydau lleol â pholisi cenedlaethol;
 • darparu cyfleoedd ar gyfer cydweithredu;
 • a darparu cefnogaeth i bobl sy’n gweithio ym maes datblygu celfyddydau lleol yn yr amseroedd anodd hyn.

Bydd y cyfarfodydd am 9:30yb ar ddydd Iau cyntaf y mis, trwy Zoom. Gallwch ymuno â'r cyfarfod trwy'r botwm ‘Join' yma: www.voluntaryarts.org/creativenetwork 

Cyfarfod nesaf
 • 6 Mai 2021 - Creadigrwydd a Chysylltiad Cymdeithasol
Archif o gyfarfodydd
 • 4 Mehefin 2020 - Cyfarfod agoriadol
 • 2 Gorffennaf 2020 - Cyfnewid gwybodaeth
 • 6 Awst 2020 - Cyfleoedd newydd i gydweithio
 • 3 Medi 2020 - Cyflwyno'r achos - Arddangos effeithiolrwydd ein gwaith
 • 1 Hydref 2020 - Ailgychwyn gweithgareddau celfyddydol yng Nghymru
 • 5 Tachwedd 2020 - Parhad Amherffaith - Beth allwn ei wneud i sicrhau bod ein gwaith yn parhau i ddatblygu?
 • 3 Rhagfyr 2020 - Edrych Ymlaen - Wrth i'r flwyddyn gythryblus hon ddod i ben, beth allwn ni ei ddysgu ac adeiladu arno yn 2021? (Crynodeb fideo byr yma
 • 7 Ionawr 2021 - Gweithgareddau Cyfunol - Sut allwn ni gynllunio ar gyfer darpariaeth gyfunol: cyflwyno cymysgedd o weithgareddau celfyddydol wyneb yn wyneb ac o bell? (Crynodeb fideo byr yma)
 • 4 Chwefror 2021 - Adferiad Creadigol - gyda Pippa Coutts, Rheolwr Polisi a Datblygu, Carnegie UK, Naz Syed, Artist Cymunedol, Ziba Creative a Chylynydd, Cyfuno Casnewydd a Robin Simpson, Prif Weithredwr, Celfyddydau Gwirfoddol (Crynodeb fideo byr yma
 • 4 Mawrth 2021 - Ymdopi'n Greadigol: Beth yw'r dulliau a'r negeseuon ar gyfer hyrwyddo gweithgaredd creadigol fel mecanwaith ymdopi? (Crynodeb fideo byr yma

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch [email protected] 

Rydym yn ddiolchgar iawn i Gyngor Celfyddydau Cymru am eu cefnogaeth i'r fenter hon.