Mae Celfyddydau Gwirfoddol wedi sefydlu rhwydwaith ar-lein newydd, i gysylltu unrhyw un sy'n gweithio yn, neu sydd â diddordeb mewn, datblygu celfyddydau lleol yng Nghymru.

[English]

Nodau'r rhwydwaith yw:

  • cynnig cyfleoedd i rannu a dathlu'r gwaith sy'n digwydd ledled Cymru;
  • i gysylltu datblygiad celfyddydau lleol â pholisi cenedlaethol;
  • darparu cyfleoedd ar gyfer cydweithredu;
  • a darparu cefnogaeth i bobl sy’n gweithio ym maes datblygu celfyddydau lleol yn yr amseroedd anodd hyn.

Bydd y cyfarfodydd am 9:30yb ar ddydd Iau cyntaf y mis, trwy Zoom. Gallwch ymuno â'r cyfarfod trwy'r botwm ‘Join' yma: www.voluntaryarts.org/creativenetwork 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch [email protected] 

Rydym yn ddiolchgar iawn i Gyngor Celfyddydau Cymru am eu cefnogaeth i'r fenter hon.