Creu CymruMae Creu Cymru yn gwahodd ceisiadau gan artistiaid o Gymru i greu gwaith dawns dwyieithog newydd i blant.

Dylai'r gwaith fod yn addas ar gyfer plant oedran cyn-ysgol, gan ystyried yn arbennig blant sy'n mynychu ysgol Gymraeg neu sydd eisoes wedi dechrau mynychu un, a'u rhieni. 

Dylai'r perfformiad gael ei anelu at blant o dan 4 oed a'u teuluoedd neu ofalwyr, a bod yn addas i blant bach iawn ond digon difyr i'w brodyr / chwiorydd hyn hefyd.  

Bydd y comisiwn yn datblygu'r gwaith hyd at lefel sesiwn rannu neu gyflwyniad cychwynnol ac mae'n agored i gwmniau dawns ac artistiaid annibynnol yng Nghymru. 

Dyddiad cau ar gyfer mynegi diddordeb yw 22 Rhagfyr 2016.

Mae rhagor o fanylion am y comisiwn yma.

Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch a Judi Hughes, Rheolwr Prosiect, Consortiwm Dawns Cymru - ebost: judi@creucymru.com neu tel: 07968111638.

This post is also available in English.