Creadigwrydd Bob Dydd & Egwyddorion Ansawdd:
Digwyddiad dysgu ar y cyd ar gyfer grwpiau celfyddydol

Dydd Mercher 25 Hydref 2017, Caerdydd

English

Mae Celfyddydau Gwirfoddol Cymru yn eich gwahodd i ddigwyddiad dysgu ar y cyd, yn archwilio creadigrwydd bob dydd ac egwyddorion ansawdd ar gyfer grwpiau celfyddydol.

10:00   Creadigrwydd Bod Dydd – Jo Hunter, 64 Million Artists

Bydd sesiwn y bore yn trafod yr adroddiad Creadigrwydd Bob Dydd, wedi'i ysgrifennu gan 64 Million Artists.

Mae ‘64 Million Artists’ yn ymgyrch genedlaethol i ddatgloi potensial pawb yn y DU trwy greadigrwydd. Fe'u comisiynwyd gan Gyngor Celfyddydau Lloegr i ddeall sut y dylai'r sector diwylliannol ffurfiol fod yn gysylltiedig â'r creadigrwydd y mae pobl yn ei ymarfer eu hunain, bob dydd. Mae'r adroddiad yn archwilio sut gall datblygu diwylliant o greadigrwydd bob dydd ar draws y DU gyfrannu at ddiwylliant mwy democrataidd, hygyrch ac agored i bawb, ac mae'n gwneud argymhellion ar gyfer sut y gallwn werthfawrogi a chefnogi creadigrwydd bob dydd. Bydd y sesiwn hon yn archwilio'r goblygiadau i'r sector celfyddydau yng Nghymru, a sut y gallwn gyflawni ecoleg celfyddydol gytbwys lle mae pawb yn gwerthfawrogi diwylliant.

Gallwch ddarllen yr adroddiad Creadigrwydd Bod Dydd yma.

12:30   Cinio a rhwydweithio

14:00   Egwyddorion Ansawdd ar gyfer grwpiau celfyddydol gwirfoddol – Rhian Hutchings, ArtWorks Cymru

Bydd sesiwn y prynhawn yn cyflwyno Egwyddorion Ansawdd ArtWorks Cymru.

Comisiynwyd yr Egwyddorion Ansawdd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, ac fe'u datblygwyd gan bartneriaid ArtWorks Cymru. Bydd y sesiwn yn edrych ar yr hyn y mae ansawdd yn ei olygu i chi, sut y gallwch chi ddefnyddio'r Egwyddorion Ansawdd i gefnogi'r gwaith rydych chi'n ei ddatblygu, a rhoi cyfle ichi ystyried prosiect cyfredol neu ddyfodol trwy lens yr Egwyddorion Ansawdd. Yn arbennig, bydd yn edrych ar yr hyn y mae ansawdd yn ei olygu i'r celfyddydau gwirfoddol, a sut y gellir defnyddio’r Egwyddorion Ansawdd gan grwpiau celfyddydol cymunedol gwirfoddol.

Gallwch ddarllen yr Egwyddorion Ansawdd yma.

16:30   Diwedd  

Mae'r digwyddiad yn rhad ac am ddim. Mae croeso i chi fynychu un neu ddau sesiwn. Darperir lluniaeth.

Lleoliad: Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA), Tŷ Baltig, Sgwâr Mount Stuart, Caerdydd CF10 5FH
Amser: 10:00 - 16:30
Archebu: Archebwch trwy e-bostio [email protected] gyda'ch enw a'ch manylion cyswllt, gan nodi pa sesiwn / sesiynau y byddwch chi'n eu mynychu, ac os oes gennych unrhyw ofynion dietegol neu fynediad.
Iaith: Bydd y digwyddiad yn cael ei gyflwyno yn Saesneg. Rhowch wybod i ni os hoffech gyfrannu yn Gymraeg.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiad, cysylltwch â Gareth Coles ar 07833 580 313 neu e-bostiwch [email protected].