English

Mudiad: Celfyddydau Anabledd Cymru

Swydd: Cyfarwyddwr/wraig

Lleoliad: Cymru (Prif Swyddfa yng Nghaerdydd)

Dyddiad cau: Hanner dydd, 29 Tachwedd 2018  

Oriau: 30 awr yr wythnos     

Cyflog: £36,000 y flwyddyn (£30,857 pro rata)

Cyfweliadau: 10 Rhagfyr 2018

Mae Celfyddydau Anabledd Cymru yn chwilio am Gyfarwyddwr/wraig i ddatblygu a gweithredu strategaeth artistig rymus a chynhwysfawr ar gyfer celfyddydau anabledd ar draws Cymru. Rydym yn credu mewn agor mynediad a chyfleoedd, dathlu amrywiaeth, meithrin egin-ymarferwyr ac ymarferwyr anabl o safon uchel sydd wedi hen ennill eu plwyf, ac ysbrydoli newid trwy Gymru gyfan.

Mae ein gweledigaeth yn un syml: i wneud y celfyddydau yng Nghymru’n gwbl greadigol ac amrywiol, gyda Phobl Anabl a Phobl F/fyddar wrth galon y gwaith yma. 

I ymgeisio, ymwelwch â www.richard-newton.co.uk/assignments

neu galwch 029 20 397 341 neu e-bostiwch [email protected]