Oes gennych chi ddiddordeb mewn arwain grŵp celf? Allech chi wirfoddoli am ddwyawr ar fore Gwener cydrhwng Gorffennaf a Medi 2017 a chynnal un neu ddau sesiwn hefo’r grŵp?

Mae'r ‘Friday Art Group’ ym Mhrestatyn yn chwilio am artistiaid/grefftwyr i helpu i redeg y grŵp tra bo’r arweinydd presennol ar absenoldeb mamolaeth. 

Mae’r grŵp yn cyfarfod ar ddydd Gwener cydrhwng 10.00yb. a 12.00yp yn Adeilad yr Hen Lyfrgell yn y dref.  Mae’r niferoedd yn amrywio o 8-20 ac yn cynnwys dechreuwyr a rhai mwy profiadol.  Maen nhw’n mwynhau her a thrio technegau newydd.  Mae’r aelodau yn talu £3 y sesiwn sy’n talu ffi'r ystafell.  Mae cyfleusterau gwneud te a choffi, deunyddiau celf a dewis bach o lyfrau cyfeiriol. 

Os oes gennych ddiddordeb, darllenwch yr hysbyseb a llenwch a dychwelyd y ffurflen wirfoddoli i Aimee Colville yn y cyfeiriad sydd i’w weld yn yr hysbyseb erbyn 16 Gorffennaf 2017.  

Mae’r post hwn hefyd i’w weld yn Saesneg