#databwrddgwaith - cyfres newydd o weminarau misol gan WCVA

Ar 25 Mai 2018 daw'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) newydd i rym. 

I’ch helpu i baratoi mae WCVA yn lansio cyfres o weminarau misol am ddim o’r enw #databwrddgwaith gan edrych ar bynciau amrywiol yn ymwneud â diogelu data.  Maent yn gweithio gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar y sesiynau hyn. 

Bydd y sesiwn gyntaf GDPR: 12 cam i’w cymryd nawr yn cael ei chynnal ddydd Gwener 26 Mai am 12pm a bydd yn para tua 45 munud.   
 
Bydd y gweminar yn mynd drwy nifer o gamau defnyddiol y dylai’ch mudiad eu cymryd i baratoi at y rheoliad newydd, gan gynnwys trosolwg o’r GDPR.  Bydd cyfle hefyd i ofyn cwestiynau.
 
I gofrestru neu nodi diddordeb ebostiwch [email protected]

Mae rhagor o wybodaeth o am y gweminarau ar wefan WCVA

Mae'r post hwn hefyd ar gael yn Saesneg