Span Arts Caring Choirs Singing Tea Party 2016Hoffech chi ddatblygu sgiliau trefnu digwyddiadau creadigol a fydd yn croesawu aelodau newydd i'ch grwp?

Os ydych yn bwriadu trefnu digwyddiad fel rhan o Cer i Greu neu Wyl Celfyddydau Gwirfoddol, neu ddim ond eisiau croesawu aelodau newydd i'ch grwp, ymunwch a ni yn un o'n digwyddiadau hyfforddi.  Bydd y cwrs di-dal hwn yn rhoi arweiniad ymarferol ynghylch trefnu digwyddiadau sy'n gynhwysol ac yn ddiddorol.

Ar gyfer pwy mae hwn?

Mae'r digwyddiad wedi ei anelu at bobl mewn grwpiau celfyddydol neu ddiwylliannol sydd a chyfrifoldeb neu ddiddordeb mewn trefnu digwyddiadau, sesiynau blasu cyhoeddus, gweithdai neu berfformiadau.

Canlyniadau dysgu

Bydd yr hyfforddiant yn eich helpu i:

  • adnabod yr elfennau allweddol a fydd yn gwneud eich digwyddiadau yn fwy hygyrch ac yn berthnasol i ystod eang o bobl
  • ddylunio digwyddiadau sy'n rhannu ac arddangos eich gweithgaredd creadigol
  • agor eich drysau i gyfranogwyr neu wirfoddolwyr newydd, fel y gall mwy o bobl brofi manteision gweithgareddau diwylliannol

Bydd y diwrnod hyfforddi yn gyfle i ofyn cwestiynau, trafod eich syniadau a'ch pryderon, a byddwn yn cael rhywfaint o hwyl creadigol hefyd!

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg.

Mae'r cwrs yn dechrau am 9.30 ac yn gorffen am 16.00.  Darperir cinio a lluniaeth.

Mae 'na ddewis o 5 lleoliad:

Caerdydd 6 Mawrth 2017 - Cultural Media Centre, Plas Iona, Butetown, Caerdydd CF10 5HW

Castell Nedd 9 Mawrth 2017 - NPTCVS, 19 Stryd Alfred, Castell Nedd SA11 1EF

Wrecsam 15 Mawrth 2017 - Advance Brighter Futures, 3 Belmont Rd, Wrecsam LL13 7PW

Caernarfon 21 Mawrth 2017* - Galeri Caernarfon, Doc Victoria, Caernarfon LL15 1SQ (*mae'r digwyddiad yma wedi'i ohirio)

Caerfyrddin - 28 Mawrth 2017* - Cymdeithas Gwasanaethau  Gwyrfoddol Sir Gâr,  18 Heol y Frenhines, Caerfyrddin SA31 1JT (*sylwch fod y dyddiad wedi newid)

Cofrestrwch yn rhad ac am ddim ar-lein yma.

Neu cysylltwch a Janina Kuczys tel: 07818 034565 neu ebost: janina@vaw.org.uk

Mae'r post hwn hefyd ar gael yn Saesneg.

Image: Span Arts Caring Choirs Singing Tea Party 2016