Wales Council for Voluntary ActionMae WCVA yn trefnu digwyddiad newydd sbon o'r enw gofod3 ar gyfer y trydydd Sector yng Nghymru.  

Fe fydd hwn yn gyfle i'r rhai sy'n rhan o'r Trydydd Sector yng Nghymru i ddysgu oddi wrth ei gilydd, ac i arloesi ac ysbrydoli ei gilydd.  

Meddai WCVA, 'Dyma gyfle prin i'r trydydd sector ddod at ei gilydd ac ysgogi newid yng Nghymru.'

Fe fydd gofod3 yn cymryd lle ar 7 Mawrth 2017 yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

Am ragor o fanylion neu i gofrestru ar gyfer y digwyddiad ewch i'r wefan