Mae Dawns Powys yn chwilio am weinyddwr ar gyfer yr asiantaeth ddatblygu dawns.

Fe fydd y Gweinyddwr yn gyfrifol am sicrhau gweinyddiaeth effeithiol yn ddyddiol ar gyfer Dawns Powys a’r Ganolfan Ddawns.

Swydd ran amser yw hon, 22.5 awr yr wythnos, a chynigir cyflog o £17,000 - £19,000 y flwyddyn pro rata. 

Mae Dawns Powys yn gweithio gyda gwahanol ystod oedran, cefndiroedd cymdeithasol a gallu, ac yn gobeithio annog mwy o bobl i fwynhau cymryd rhan mewn dawns.  Mae'n gwmni dawns cymunedol ac addysgol, ac yn asiantaeth ddatblygu sy’n credu fod dawns yn ffurf gelfyddydol gyffrous a hawdd cymryd ato: rhywbeth sy’n ysbrydoli creadigrwydd a llawenydd, yn ysgogi dysgu ac sydd o fudd mawr o ran iechyd a lles.

Am ragor o fanylion, lawrlwythwch y disgrifiad gwaith a’r ffurflen gais o wefan Dawns Powys. 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12 Hydref 2017.

Mae'r eitem hon hefyd ar gael yn Saesneg