Gwyl newydd, flynyddol yw RawFfest / GwylGrai ar gyfer pobl ifanc ledled Cymru.  Fe fydd yr ail wyl yn cael ei chynnal yng Ngogledd Cymru o 17 - 20 Awst 2017.  

Mae dau gyfle i dendro:

1. Gweinyddwr yr Wyl

2. Cydlynydd Datblygu Ieuenctid

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5.00 o'r gloch dydd Mercher 14 Rhagfyr 2016.  

I gael cyfarwyddyd tendro ebostiwch ruth@rawffestwales neu ewch i'r wefan