Gwnewch gais am ficro-grant i helpu eich grŵp i gynnal digwyddiad yn ystod Gŵyl Cer i Greu yng Nghymru ym mis Mai 2019

English 

Rydym yn ddiolchgar iawn bod Cyngor Celfyddydau Cymru wedi darparu arian i Gelfyddydau Gwirfoddol Cymru i weinyddu micro-grantiau o £100 i helpu grwpiau gyda chostau cynnal digwyddiadau yn ystod Gŵyl Cer i Greu.

Rhaid i ddigwyddiadau fod:

  • yn gyfranogol a chreadigol,
  • yn rhad ac am ddim neu’n adennill costau’n unig
  • yn digwydd yng Nghymru yn ystod 11-19 Mai 2019.

Diben y micro-grantiau yw helpu grwpiau gwirfoddol, amatur a chymunedol yng Nghymru, gydag unrhyw gostau ychwanegol, megis deunyddiau, cyhoeddusrwydd neu logi ystafell. Yn anffodus, nid yw aelodau Portffolio Celfyddydol Cymru yn gymwys i wneud cais. 

Mae hon yn gronfa gystadleuol gyda nifer cyfyngedig o wobrau yn bosibl, felly rydym yn annog grwpiau i wneud cais cyn gynted â phosibl. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at [email protected]