Gwnewch gais am ficro-grant i helpu eich grŵp i gynnal digwyddiad yn ystod Gŵyl Cer i Greu yng Nghymru ym mis Mai 2020. 

English 

Rydym yn ddiolchgar iawn bod Cyngor Celfyddydau Cymru wedi darparu arian i Gelfyddydau Gwirfoddol Cymru i weinyddu micro-grantiau o £100 i helpu grwpiau gyda chostau cynnal digwyddiadau yn ystod Gŵyl Cer i Greu.

Rhaid i ddigwyddiadau fod:

  • yn gyfranogol a chreadigol,
  • yn rhad ac am ddim neu’n adennill costau’n unig
  • yn digwydd yng Nghymru yn ystod 9-17 Mai 2020.

Diben y micro-grantiau yw helpu grwpiau gwirfoddol, amatur a chymunedol yng Nghymru, gydag unrhyw gostau ychwanegol, megis deunyddiau, cyhoeddusrwydd neu logi ystafell. 

Cymhwyster

  • Dim ond grwpiau cyfansoddol sydd â'u cyfrif banc eu hunain all wneud cais.
  • Yn anffodus, nid yw aelodau Portffolio Celf Cymru yn gymwys i wneud cais.

Sut i wneud cais

Darllenwch y canllawiau micro-grant 

Gwnewch cais gan ddefnyddio'r ffurflen ganlynol: Ffurflen gais micro-grant

Mae hon yn gronfa gystadleuol gyda nifer cyfyngedig o wobrau yn bosibl, felly rydym yn annog grwpiau i wneud cais cyn gynted â phosibl. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at [email protected]