Dyddiad cau: hanner nos 18 Rhagfyr 2016.

Mae S4C, Cyngor Celfyddydau Cymru a NET.WORK y Sefydliad Ffilm Prydeinig trwy Ffilm Cymru Wales yn chwilio am Gydlynydd Prosiect i
weithredu cynllun Labordy II, sef cynllun datblygu gyrfa a mentora i gyfarwyddwyr sy'n gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg ar draws theatr, ffilm a theledu. 

Pwrpas y swydd yw cynorthwyo gyda'r gwaith cynllunio a dylunio ar gyfer Labordy II a threfnu a darparu'r rhaglen hyfforddi a mentora ar gyfer y flwyddyn.  Swydd blwyddyn ran-amser yw hon yn dechrau ym mis Ionawr 2017.

Am ragor o fanylion ewch i'r wefan.