Mae Canolfan Glannau Gwy yng Nghanolbarth Cymru yn dymuno penodi Rheolwr Prosiect i gynnal astudiaeth ddichonoldeb manwl i Ganolfan Celfyddydau Gwy.

Maen nhw’n gwahodd tendrau am Reolwr Prosiect i oruchwylio Canolfan Gelfyddydau Glannau Gwy drwy'r broses hon. Dylai fod gan ymgeiswyr hanes o gyflawni prosiectau tebyg.

Fe fydd yr astudiaeth yn archwilio posibiliadau ar gyfer busnes a datblygu adeiladu, a bydd y Rheolwr Prosiect yn gweithio gyda Chanolfan Gelfyddydau Glannau Gwy i gyflawni’r gwaith hwn.

Caiff ffi'r Rheolwr Prosiect ei gapio i £10,000.

Dyddiad cau ar gyfer y tendr yw 5.00 og y prynhawn, 29 Medi 2017.

Mae rhagor o wybodaeth am y tendr ar wefan Cyngor Celfyddydau Cymru. Dylid cyfeirio pob ymholiad drwy e-bost at Jill Mustafa generalmanager@wyeside.co.uk

Mae'r eitem hon hefyd ar gael yn Saesneg