Lleoliad: Caerdydd

Dyddiad cau: 1 Hydref 2018 

Mae Theatr Iolo yn chwilio am aelodau bwrdd anweithredol i ymuno â Bwrdd yr Ymddiriedolwyr.

Fel un o’r cwmnïau theatr plant uchaf ei barch yn y DU, mae Theatr Iolo wedi bod yn creu gwaith theatr gwreiddiol am ddeng mlynedd ar hugain ac wedi perfformio mewn ysgolion, meithrinfeydd, neuaddau pentref, canolfannau cymunedol, theatrau, coedwigoedd, strydoedd a meysydd chwarae ledled y DU ac ymhellach draw yn Ewrop, Awstralia, Rwsia a De Corea.

Mae hi’n adeg o newid i Theatr Iolo ar hyn o bryd. Yr hydref hwn bydd tîm arwain newydd yn cymryd yr awenau. Bydd y Cyfarwyddwr Artistig, Lee Lyford, yn ymuno â'r cwmni ar ôl gweithio gyda Theatre Royal Bath a Unicorn Theatre yn Llundain, a bydd Michelle Perez, yn ymuno â ni o Theatr Glan yr Afon Casnewydd fel Rheolwr Cyffredinol. Mae'r cwmni'n edrych ymlaen at ddyfodol disglair iawn.

Rydym yn chwilio am bobl sy'n angerddol dros bobl ifanc a'u dyfodol yn ogystal â’r theatr, y celfyddydau a chreadigrwydd. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn ceisiadau gan bobl sydd â sgiliau ac arbenigedd mewn Adnoddau Dynol, Marchnata, Cyfathrebu, Addysg neu Gynhyrchu a Chynllunio Artistig a byddem yn croesawu yn arbennig geisiadau gan siaradwyr Cymraeg.

Mae Theatr Iolo yn ymdrechu'n barhaus i sicrhau bod ei phroffil staffio yn adlewyrchu'r boblogaeth a wasanaethir ganddi. I’n cynorthwyo gyda'r ymdrechion hyn, byddem yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr, o bob oedran, rhyw, cefndir ethnig, tueddfryd rhywiol, crefydd, cred neu anabledd.

Cysylltwch â [email protected] am becyn gwybodaeth neu am ragor o wybodaeth. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Llun 1 Hydref 2018.

http://www.theatriolo.com/