Ardal: Cymru a Lloegr Concertina Trust
Dyddiad cau: dydd Mawrth 31 Hydref 2017

Mae Ymddiriedolaeth Elusennol Concertina (The Concertina Charitable Trust) yn rhoi grantiau i gyrff elusennol sy’n darparu adloniant cerddorol a gweithgareddau perthnasol i bobl hŷn.  

Mae hyn nid yn unig yn bywiogi eu bywydau, ond mae’n gymorth therapiwtig i’w iechyd a’u lles.

Mae Concertina yn awyddus i gefnogi mudiadau llai a allay fel arall fod yn ei chael hi’n anodd cael gafael ar gyllid. Ers ei sefydlu yn 2004, mae wedi gwneud grantiau i ystod eang o sefydliadau elusennol ledled y wlad yng Nghymru a Lloegr. Mae'r rhain yn cynnwys arian i lawer o gartrefi gofal ar gyfer yr henoed er mwyn darparu adloniant cerddorol ar gyfer eu trigolion. 

Mae'r ymddiriedolwyr yn adolygu ceisiadau ar ôl y dyddiadau cau o: Ebrill 30 a 31 o Hydref. Cyflwynwch eich cais mewn da bryd os gwelwch yn dda fel y gall y gweinyddwr ei adolygu er mwyn sicrhau nad oes unrhyw fylchau a’i fod yn addas cyn ei gyflwyno i'r Ymddiriedolwyr. Uchafswm y grantiau yw £250. 

Am fanylion llawn ac i wneud cais, ewch i wefan Ymddiriedolaeth Elusennol Concertina.

Mae'r post hwn hefyd ar gael yn Saesneg